Ego przysparza ci cierpienia…

525421_435880223156388_1034548691_n


Samo ego, w szerszym sensie tego słowa, jest patologiczne, niezależnie od formy, jaką przybiera. Kiedy zwrócimy uwagę na starogrecki rdzeń słowa „patologiczny", zauważymy, jak trafnie termin ten odnosi się do ego. Chociaż słowem tym zwykle określa się rodzaj choroby, pochodzi ono od wyrazu pathos – „cierpienie". Zależność tę, odzwierciedlającą cechę ludzkiego losu, odkrył Budda już dwa tysiące sześćset lat temu.

Człowiek tkwiący w pułapce ego nie postrzega jednak cierpienia jako rzeczywistego cierpienia, lecz uważa je za skutek określonej sytuacji. Ego w swojej ślepocie nie potrafi dostrzec bólu, jaki zadaje samemu sobie i innym. Poczucie nieszczęścia to stworzona przez ego mentalno-emocjonalna choroba, która osiąga rozmiary epidemii. To wewnętrzny odpowiednik skażenia środowiska na naszej planecie. Negatywnych stanów uczuciowych, takich jak złość, niepokój, nienawiść, pretensje, rozżalenie, zazdrość, zawiść i inne, nie uważa się za złe, lecz sądzi się, że są w pełni uzasadnione, a następnie mylnie uznaje się, iż nie stworzyło ich ego, lecz wywołał je inny człowiek lub jakiś czynnik zewnętrzny. „Czynię cię odpowiedzialnym za mój ból" – tak zdaje się mówić ego.

Ego nie potrafi dostrzec różnicy między sytuacją a swoją jej interpretacją lub reakcją na nią. Możesz powiedzieć: „Co za okropny dzień", nie uświadamiając sobie, że chłód, wiatr, deszcz i inne warunki pogodowe wcale nie są okropne. Są, jakie są. Ta „okropność" to twoja reakcja, twój wewnętrzny opór w stosunku do tej sytuacji oraz emocje wywołane tym oporem. Jak powiedział Szekspir: „Nic nie jest złem ani dobrem samo przez się, tylko myśl nasza czyni to i owo takim". Poza tym cierpienie, czyli coś przykrego, często postrzegane jest mylnie przez ego jako przyjemność, ponieważ do pewnego stopnia ego dzięki niemu się umacnia.

Na przykład złość lub pretensje ogromnie wzmacniają ego, pogłębiając poczucie oddzielenia, podkreślając odmienność innych ludzi i tworząc nienaruszalną, zdawałoby się, fortecę, jaką jest mentalna postawa „słuszności". Gdybyś mógł obserwować zmiany fizjologiczne zachodzące w ciele, kiedy znajduje się ono w takim negatywnym stanie, oraz ich szkodliwy wpływ na pracę serca, układu trawiennego i odpornościowego, a także wielu innych funkcji organizmu, wówczas stałoby się całkowicie jasne, że takie stany są w istocie patologiczne, są rodzajami cierpienia, a nie przyjemności.

Kiedy znajdujesz się w negatywnym stanie, zawsze oznacza to, że jest w tobie coś, co pragnie tego negatywizmu, co uznaje go za przyjemność albo wierzy, że pozwoli ci on uzyskać to, czego chcesz. W przeciwnym razie któż trzymałby się negatywizmu, unieszczęśliwiał siebie i innych i wywoływał chorobę w ciele? A więc gdy jest w tobie jakiś negatywizm i gdy wiesz w takiej chwili, że to coś w tobie znajduje w nim upodobanie albo dostrzega w nim jakiś pozytywny cel, wówczas bezpośrednio stajesz się świadomy swojego ego. W tym momencie twoja tożsamość przechodzi od ego do świadomości. Oznacza to, że ego się kurczy, a świadomość rośnie.

Jeśli ogarnięty negatywizmem zdolny jesteś pomyśleć: „W tej chwili sam stwarzam sobie cierpienie", wystarczy to, abyś wzniósł się ponad ograniczenia egotycznych stanów i reakcji. Otworzą się przed tobą nieskończone możliwości, które ukazują się wtedy, gdy istnieje świadomość – zobaczysz inne, o wiele mądrzejsze sposoby rozwiązania każdej sytuacji. Z łatwością pozbędziesz się swojego nieszczęścia, kiedy pojmiesz, że jest ono niemądre. Negatywizm jest niemądry. Za nim zawsze stoi ego. Ego może być sprytne, ale nie jest inteligentne. Spryt dąży do własnych małych celów. Inteligencja widzi większą całość, w której wszystko jest ze sobą powiązane. Motywacją sprytu są własne interesy i jest on wyjątkowo krótkowzroczny. Wielu polityków i biznesmenów to ludzie sprytni. Bardzo niewielu jest inteligentnych. To, co bywa osiągane sprytem, zawsze ma krótki żywot i w końcu ulega samozniszczeniu. Spryt dzieli, inteligencja łączy.

Eckhart Tolle

Zostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress